Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

                                                                            

                                                                            


Wydarzenia medialne - powered by Newspoint

 newspoint

Zestawienie zawiera 3 najbardziej medialne wydarzenia minionego tygodnia, których charakter może mieć wpływ na kształtowanie się preferencji politycznych. Nie są w nim zawarte np. wydarzenia kulturalne lub sportowe, chyba, że ich kontekst wiąże je ze sferą polityki.

Co mierzy wskaźnik najbardziej medialnych wydarzeń: Wskaźnik mierzy liczbę artykułów z portali internetowych i mediów społecznościowych opublikowanych w danym tygodniu. Artykuły te zawierają przynajmniej jedno wystąpienie słów kluczowych oznaczających dane wydarzenie.

Źródło danych: Artykuły pochodzą z systemu monitoringu internetu Newspoint, który monitoruje prawie 6 tys. polskich serwisów www i 2,2 mln źródeł polskich mediów społecznościowych. W bazie Newspoint dostępnych jest 1,5 mld dokumentów z polskich serwisów internetowych i mediów tradycyjnych oraz 1,6 mld dokumentów z polskich mediów społecznościowych. System wyróżnia się jakością danych (co potwierdziło niezależne badanie przeprowadzone pod koniec 2013 r.

przez IR Center), a także największym w Polsce pokryciem.

Metoda: ilościowa analiza treści

LOGO  NEWSPOINT