Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

                                                                            

                                                                            


O projekcie

 pbw

Wokół badań preferencji wyborczych narosło wiele mitów, a sposób ich interpretacji pozostawia zwykle wiele do życzenia. Przyczyny tego zjawiska są liczne, a zapewne najważniejszą z nich jest złożoność samej demoskopii. Projekt Polskie Badania Wyborcze jest próbą przybliżenia najważniejszych tematów związanych z pomiarem preferencji wyborczych. Celem autorów serwisu jest przedstawienie multidyscyplinarnej materii badawczej w możliwie prosty i zwięzły sposób. Główne zadanie, jakie przed sobą postawiło środowisko badaczy to przekonanie komentatorów do przestrzegania kilku podstawowych zasad komentowania wyników badań, które sprowadzają się do dwóch fundamentalnych reguł: porównywania porównywalnego i obserwacji trendu.

Porównywanie porównywalnego

W Polsce badania wyborcze prowadzone są przez klika ośrodków, z których cztery są renomowanymi instytutami badawczymi, poddającymi się zewnętrznemu audytowi procedur realizacyjnych. Prezentowane w naszym serwisie badania CBOS, GfK Polonia, Millward Brown oraz TNS Polska prowadzone są w podobny metodologicznie sposób, dzięki czemu ich wyniki pozwalają na rzetelną analizę trendów, minimalizując ryzku błędu interpretacji. Polskie Badania Wyborcze to jedyna tego typu platforma zestawiająca wyniki badań wyborczych różnych instytutów, w sposób dający użytkownikom gwarancję „porównywania porównywalnego”.

Obserwacja trendu

Istnieje wiele czynników wpływających na zmienność preferencji wyborczych odzwierciedlanych w wynikach badań, tak jak istnieje wiele czynników wpływających na sam pomiar. Jakkolwiek kuszące wydaje się wnioskowanie na postawie jednej fali badania wyborczego, należy pamiętać, że jest ono obarczone dużym ryzkiem nadinterpretacji.  Wartość prognostyczna wyników pojedynczego badania jest z natury ograniczona, ponieważ odzwierciedla jedynie preferencje badanych w momencie dokonywania pomiaru. Choć często spotykamy się ze stwierdzeniami „sondaż przewiduje/przewidywał zwycięstwo/porażkę ugrupowania X” spieszymy wyjaśnić, że sondaż w odróżnieniu od prognozy wyborczej niczego nie przewiduje. Opisuje jedynie wycinek rzeczywistości społecznej w chwili zadawania pytania respondentom. Dopiero analiza wyników historycznych budujących trend poparcia (uwzgledniająca margines błędu statystycznego), uprawnia do wyciągania dalej idących wniosków.

Polskie Badania Wyborcze to wspólne przedsięwzięcie Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.