- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Partie/Kandydaci


korwin

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN, Wolność)

polska prawicowa, konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna partia polityczna założona w styczniu 2015 przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego, zarejestrowana sądownie 23 czerwca 2015. 8 października 2016 przyjęła nazwę „Wolność”, jednak po nieudanych próbach jej zarejestrowania powróciła w grudniu 2018 do nazwy „KORWiN”. Od stycznia 2018 ugrupowanie należy do konserwatywno-libertariańskiego Międzynarodowego Sojuszu Partii Libertariańskich (IALP)


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/KORWiN


kukiz

Kukiz’15

Komitet wyborczy wyborców powołany przez Pawła Kukiza na wybory parlamentarne w 2015, po tych wyborach klub poselski w Sejmie VIII kadencji, a także stowarzyszenie stanowiące struktury ruchu. Ruch powstał po sukcesie Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, w których zajął on trzecie miejsce, zdobywając ok. 21% głosów. Komitet wyborczy zajął także trzecią pozycję w wyborach parlamentarnych, uzyskując ok. 9% głosów, wprowadzając swoich przedstawicieli do Sejmu.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kukiz%E2%80%9915


nowoczesna

Nowoczesna

polska partia polityczna o charakterze centrowym oraz gospodarczo i obyczajowo liberalnym[3], powołana w 2015 przez Ryszarda Petru. Międzynarodowo od czerwca 2016 należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)[4]. Do 25 listopada 2017 pełna nazwa partii brzmiała „Nowoczesna Ryszarda Petru”.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowoczesna


razem

Partia Razem (Razem)

polska lewicowa partia polityczna. Została założona w maju 2015, a zarejestrowana w lipcu tego samego roku.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Razem


zieloni

Partia Zieloni

polska partia polityczna o programie proekologicznym z naciskiem na prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz zrównoważony rozwój. Powstała na kongresie założycielskim w dniach 6–7 września 2003. Zarejestrowana sądownie 23 lutego 2004. Do kongresu, który odbył się w dniach 2–3 marca 2013, partia nosiła nazwę Zieloni 2004 (pozostała ona zastrzeżoną nazwą historyczną).


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Zieloni


Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych, konserwatywno-liberalnych i socjalliberalnych, centroprawicowych i centrowych.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Platforma_Obywatelska


psl

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

Polska partia polityczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL „Odrodzenie” (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL. Skupia w głównej mierze osoby o poglądach agrarnych, centrowych i chadeckich. W latach 1993–1997 partia współtworząca rząd koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w okresie 2001–2003 z SLD i Unią Pracy, a w latach 2007–2015 z Platformą Obywatelską. W 1992 oraz w okresie 1993–1995 ówczesny prezes PSL Waldemar Pawlak pełnił urząd premiera. PSL należy do Europejskiej Partii Ludowej.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe


pis

Prawo i Sprawiedliwość (PIS)

Polska partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001[4]). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji.


źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87


rn

Ruch Narodowy (RN)

polskie ugrupowanie polityczne powstałe 11 listopada 2012 (jako porozumienie organizacji narodowych), o charakterze nacjonalistycznym, konserwatywnym, narodowo-katolickim i eurosceptycznym. 10 grudnia 2014 założone jako partia polityczna, która została zarejestrowana 11 lutego 2015. 16 stycznia 2017 wykreślona z ewidencji, 28 lutego 2018 zarejestrowana ponownie.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Narodowy


sld

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

Polska partia polityczna, założona 15 kwietnia 1999 (zarejestrowana sądownie 17 maja 1999) przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD. Koalicja ta była skupiona wokół partii Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej i zawiązana została w 1991. W latach 1993–1997 tworzyła rząd większościowy z Polskim Stronnictwem Ludowym, a premierami z jej ramienia byli Józef Oleksy (1995–1996) i Włodzimierz Cimoszewicz (1996–1997). Partia SLD tworzyła rząd w latach 2001–2005 (do 2003 większościowy, koalicyjny z PSL i Unią Pracy; od 2003 rząd mniejszościowy wraz z niektórymi ugrupowaniami lewicowymi). Premierami z nadania partii byli Leszek Miller (2001–2004) i Marek Belka (2004–2005). Od 2005 SLD znajduje się w opozycji (do 2015 parlamentarnej, następnie pozaparlamentarnej). Sojusz Lewicy Demokratycznej jest członkiem m.in. Partii Europejskich Socjalistów, należał także do Międzynarodówki Socjalistycznej. W Parlamencie Europejskim należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sojusz_Lewicy_Demokratycznej


teraz

Teraz!

polska partia polityczna o charakterze centrowym oraz liberalno-demokratycznym, powołana w 2018 przez Ryszarda Petru i Joannę Scheuring-Wielgus. Z ugrupowaniem związane jest stowarzyszenie Plan Petru


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teraz!


wiosna

Wiosna Roberta Biedronia (Wiosna)

polska centrolewicowa partia polityczna, której powstanie ogłoszono 3 lutego 2019 podczas konwentu założycielskiego. Partia została zarejestrowana 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego przyjęła nazwę „Wiosna”, a jej prezesem został Robert Biedroń (zastępując Monikę Gotlibowską). Charakter ideowy ugrupowania jest socjalny gospodarczo i liberalny światopoglądowo; postulaty ugrupowania są również antyklerykalne, feministyczne i proekologiczne


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna_(partia_polityczna)


© Polskie Badania Wyborcze 2019