Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej.

                                                                            

                                                                            


PKJPA  - certyfikat jakości w badaniach rynku i opinii

   

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) w ciągu minionych 12 lat stworzyła jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów zapewniania jakości w badaniach. Jego filarem jest PKJPA, ale co równie ważne, jego sygnatariusze są zobligowani do przestrzegania norm kodeksów branżowych oraz poddania się jurysdykcji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

PKJPA to samoregulacja branżowa, administrowana przez OFBOR. Jej najważniejszym elementem jest niezależny audyt, weryfikujący przestrzeganie norm jakości w procesie realizacji badań: organizacji działu realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy. Pomyślne przejście audytu wieńczone jest nadaniem certyfikatu PKJPA, przyznawanego w 8 typach badań. Certyfikat PKJPA stanowi gwarancję, iż legitymująca się nim firma spełnia wymogi Programu.

PKJPA to wiarygodny standard, dający konkretne gwarancje jakości wszystkim zleceniodawcom badań. Co istotne, ponieważ  metody i techniki badawczeciągle ewoluują, PKJPA zmienia się wraz z nimi.

Do PKJPA należy obecnie blisko 30 firm, których obrót stanowi ponad 80% rynku usług badawczych w Polsce. W zdecydowanej większości są to agencje badawcze, ale wśród sygnatariuszy są także inne podmioty. Program ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każda firma realizująca badania, która przejdzie pomyślnie niezależny audyt.

Po więcej informacji i o PKJPA zapraszamy na stronę: www.pkjpa.pl

Lista firm posiadających certyfikaty PKJPA:

 1.     4P research mix Sp. z o.o.
 2.     ABR SESTA Sp. z o.o.
 3.     ACNielsen Polska Sp. z o.o.
 4.     AGB Nielsen Audience Measurement
 5.     ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku
 6.     ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.
 7.     ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
 8.     BCMM – Badania Marketingowe Sp. z o.o.
 9.     BSM Pracownia Badawcza
 10.     CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
 11.     Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.
 12.     Dive Polska
 13.     Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 14.     GfK Polonia Sp. z o.o.
 15.     Grupa IQS Sp. z o.o.
 16.     INSE Sp. z o.o.
 17.     Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Sp. z o.o.
 18.     IPSOS Sp. z o.o.
 19.     Kantar Media Sp. z o.o.
 20.     MANDS Badania Rynku i Opinii
 21.     Mareco Polska Sp. z o.o.
 22.     MEC Sp. z o.o.
 23.     Millward Brown
 24.     PBS Sp. z o.o.
 25.     PSDB Sp. z o.o.
 26.     Public Profits Sp. z o.o.
 27.     Realizacja Sp. z o.o.
 28.     TESCO Polska Sp. z o.o.
 29.     TNS Polska

 

 

 


ESOMAR/WAPOR Guide

 esomar

wapor

W 2011 roku, równolegle z uruchomieniem serwisu internetowego poświęconego badaniom przedwyborczym, OFBOR udostępnił polskie tłumaczenie Przewodnika ESOMAR/WAPOR „Sondaże opinii publicznej i publikowanie wyników badań”, który stał się jednym z elementów systemu zapewniania jakości w badaniach, obowiązującego firmy zrzeszone w OFBOR.

 

 

 


Prezentacja wyników

 ofbor

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OFBOR z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sondaży politycznych i ich obecności w mediach:

Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 10 lutego 2011 r. podejmuje uchwałę o przyjęciu następujących Zaleceń w sprawie sondaży wyborczych i ich obecności w mediach:

 1. Wymagania minimalne dotyczące informacji związanych z prezentowanymi wynikami badań:
  • Nazwa wykonawcy
  • Określenie badanej populacji
  • Liczebność zrealizowanej próby i metoda jej doboru
  • Data realizacji badania
  • Metoda zbierania danych
  • Odsetek oraz sposób postępowania z respondentami odmawiającymi  odpowiedzi, odpowiedziami: „nie wiem”, „trudno powiedzieć” na pytania o kandydata lub partie, na którego respondent zamierza oddać głos.
 2. Zestaw informacji dodatkowych rekomendowanych przez OFBOR, umieszczanych przez wykonawców badań na ich stronach internetowych i katalogowanych na stronach www OFBOR-u, takich jak:
  • Przytoczenie treści pytania,
  • Informacja o operacie, z którego wylosowano próbę,
  • Informacje o sposobach ważenia wyników badania,
  • Wielkość błędu statystycznego dla wyników poparcia każdego z prezento­wanych kandydatów lub partii.
 3. Firmy bądź osoby, które zdecydują się na budowanie prognoz wyborczych, powinny klarownie oddzielać sprawozdanie z wyników badania sondażowego od prognozy. Procedura konstruowania prognozy powinna być prezentowana w sposób możliwie transparentny.
 4. W świetle doświadczeń i rekomendacji ekspertów, najbardziej właściwą metodą pomiaru preferencji w dniu wyborów są badania typu exit poll realizowane przed wylosowanymi lokalami wyborczymi na odpowiednio liczebnej próbie. Wyniki pomiarów prowadzonych w dniu głosowania innymi metodami (w tym np. badań telefonicznych) nie powinny być prezentowane jako ekwiwalent badań typu exit poll.