- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -
 
 

7 zasad komentowania wyników badań

1. Wiarygodne instytuty posiadają certyfikaty potwierdzające, jakość realizowanych przez nie projektów badawczych.2. Proces realizacji badania jest sekwencją wielu działań, angażujących wiele sił i środków. Jego realizacja może zająć kilk lub kilkanaście dni. Zwróć uwagę, ile czasu minęło od czasu zdania pytania respondentom do momentu opublikowania wyników. Sprawdź czy w międzyczasie nie miały miejsca ważne wydarzenia, które mógłby rzutować na opinie badanych osób.


3.Różne instytuty zdają pytania w różny sposób. Jest to naturalne i w pełni dopuszczalne zjawisko, o ile brzmienie
i sekwencja pytań mieszczą się w kanonie standardów badawczych.

7. Choć często spotykamy się ze stwierdzeniami „sondaż przewiduje/przewidywał
zwycięstwo/porażkę ugrupowania X” należy pamiętać, że sondaż w odróżnieniu od prognozy wyborczej niczego nie przewiduje. Opisuje jedynie wycinek rzeczywistości społecznej w chwili zadawania pytania respondentom. Dopiero analiza wyników historycznych budujących trend poparcia (uwzgledniająca margines błędu statystycznego), uprawnia do wyciągania dalej idących wniosków.

4. Trzeba pamiętać, że każde badanie jest obarczone błędem pomiaru. Za punkt odniesienia można przyjąć, że typowe badanie realizowane na 1000 osobowej losowej próbie dorosłych Polaków charakteryzuje się błędem oszacowania wynoszącym ok +/-3%.


5. Zapisy PAPI, CAPI lub face to face oznaczają, że ankieter bezpośrednio spotkał się z respondentem. CATI oznacza badania telefoniczne. CAWI – to badania realizowane przez internet. Pamiętaj, w Polsce obecnie nie jest możliwe realizowanie wiarygodnych badań wyborczych online.


6.Ma to szczególne znacznie w przypadku badań wyborczych, podczas których wiele zapytanych osób odpowiada, że nie będzie głosowało, zaś część odpowiada, że zagłosuje, ale jeszcze nie wie na kogo. O tym jak radzą sobie z tym instytuty badawcze dowiesz się tutaj


© Polskie Badania Wyborcze 2019