- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych, zapewnia wykonanie zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Więcej o UODO na stronie: https://uodo.gov.pl/

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Inspektor_Ochrony_Danych_Osobowych


© Polskie Badania Wyborcze 2019