- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

OFBOR to jedyne w Polsce stowarzyszenie, które skupia wyłącznie instytuty badawcze, utworzone w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działające na rzecz publicznego zaufania do badań.

Organizację Firm Badania Opinii i Rynku powołali przedstawiciele czołowych firm badawczych jako związek pracodawców, przekonani, że w interesie zarówno badaczy, jak i użytkowników badań, leży przestrzeganie zasad działalności warsztatowej i etyki w badaniach marketingowych i społecznych. Dlatego OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie – przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR – OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

Najcenniejszym przedsięwzięciem organizacji jest Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). W jego efekcie przyznawany jest certyfikat jakości, którego podstawą jest niezależny audyt.

http://www.ofbor.pl/

© Polskie Badania Wyborcze 2019