- Wyborczy Serwis Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii -

PKJPA  - certyfikat jakości w badaniach rynku i opinii

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) stworzyła jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów zapewniania jakości w badaniach. Jego filarem jest PKJPA, ale co równie ważne, jego sygnatariusze są zobligowani do przestrzegania norm kodeksów branżowych oraz poddania się jurysdykcji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

PKJPA to samoregulacja branżowa, administrowana przez OFBOR. Jej najważniejszym elementem jest niezależny audyt, weryfikujący przestrzeganie norm jakości w procesie realizacji badań: organizacji działu realizacji oraz sieci terenowej, rekrutacji ankieterów i koordynatorów, ich szkolenia, nadzoru i koordynacji ich pracy, a także kontroli poprawności wykonanej przez nich pracy. Pomyślne przejście audytu wieńczone jest nadaniem certyfikatu PKJPA, przyznawanego w 8 typach badań. Certyfikat PKJPA stanowi gwarancję, iż legitymująca się nim firma spełnia wymogi Programu.

PKJPA to wiarygodny standard, dający konkretne gwarancje jakości wszystkim zleceniodawcom badań. Co istotne, ponieważ  metody i techniki badawczeciągle ewoluują, PKJPA zmienia się wraz z nimi.

Do PKJPA należy obecnie blisko 30 firm, których obrót stanowi ponad 80% rynku usług badawczych w Polsce. W zdecydowanej większości są to agencje badawcze, ale wśród sygnatariuszy są także inne podmioty. Program ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każda firma realizująca badania, która przejdzie pomyślnie niezależny audyt.

Po więcej informacji i o PKJPA zapraszamy na stronę: www.pkjpa.pl

Lista firm posiadających certyfikaty PKJPA:

 1. 4P Research Mix
 2. ABR SESTA
 3. AC Nielsen
 4. AGB Nielsen
 5. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku
 6. ALS FOOD&PHARMACEUTICAL Polska
 7. ARC Rynek i Opinia
 8. Ariadna Ogólnopolski Panel Badawczy
 9. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
 10. BCMM - Badania Marketingowe
 11. BR Sp. z o.o.
 12. BSM Pracownia Badawcza
 13. CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
 14. Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
 15. Danae
 16. DIVE
 17. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 18. GfK Polonia
 19. IMAS
 20. IPSOS Polska
 21. IQS
 22. Kantar Polska
 23. MANDS Badania Rynku i Opinii
 24. Mareco Polska
 25. Openfield
 26. PBS
 27. Public Profits
 28. Realizacja
 29. Research4Retail
 30. SW Research
 31. Wavemaker

© Polskie Badania Wyborcze 2019